Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Bedsted Friskole’s Støtteforening og Bedsted Friskole

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00 på Bedsted Friskole

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Aron Jørgensen, Kirsten Hansen og Solveig Sørensen alle modtager genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Indkomne forslag.
 4. Eventuelt

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
 4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet.
 5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
 6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2019 til orientering.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

På valg er Linda Abrahamsen og Rikke Drøhse som modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

På valg er Birthe Jørgensen og Mathias Knudsen som modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.
 2. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Bedsted Friskole’s Støtteforening og Bedsted Friskole

Udgivet i Uncategorized.