Faglige mål

Bedsted friskole tilbyder de fag, der også tilbydes i folkeskolen. Undervisningen følger folkeskolens fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål , som de er beskrevet i De Forenklede Fællesmål.
For at nå disse mål har eleverne forholdsvis mange ugentlige lektioner.

Der, hvor Bedsted Friskole adskiller sig, er, at vi laver mål for eleverne ud fra deres faglige standpunkt, hvilket også er et krav i lovgivningen, men reelt set er meget svært at leve op til i klasser med mange elever.
Selvom Bedsted Friskole ikke har den normale klassedeling, tager vi ved målfastsættelsen udgangspunkt i det klassetrin, som eleven normalt ville være blevet placeret på i folkeskolen samt behovet for differentiering i det enkelte fag. Med differentiering mener vi ikke kun elever med faglige problemer. Elever, som har let ved et fag, skal også have andre mål, og elever, som har fysiske eller psykiske udfordringer, har også ofte brug for særlige aftaler eller mål.

Nogle fag som biologi, geografi, fysik, tysk og samfundsfag introduceres tidligere på Bedsted Friskole end i folkeskolen. Den lidt tidligere introduktion oplever vi som  en fordel, da vores særlige klassedeling gør, at de yngre elever møder ældre elever, som har erfaring med faget, der kan hjælpe og støtte dem. Året efter er det så deres tur til at hjælpe årgangen under dem.

På undermenuerne til denne side, kan du få et overblik over samtlige fag og mål. Langt de fleste mål er de samme som i Undervisningsministeriets “Fælles Mål”, og der er derfor lavet links til disse mål på ministeriets officielle hjemmeside.