Velkommen til Bedsted Friskole

Vi er alle forskellige og har derfor forskellige behov. Balancen mellem hensyn til den enkelte og fællesskabet er derfor det, der skaber en god skole, hvor alle føler sig set, tager hensyn og lærer noget.

Bedsted Friskole bygger på 4 grundlæggende værdier: Tryghed, sethed, faglighed og stolthed.

Vi mener, at den bedste læring sker gennem ro, dialog, skriftlighed og fysisk aktivitet omkring emner, der er vedkommende for eleverne. Det skal ske i et demokratisk miljø, hvor der tages hensyn, er tydelige forventninger og stilles udfordrende men også overkommelige krav til hver elev.

Tiderne skifter – og de skifter hurtigt. Hvis vores børn skal være rustet til fremtiden, så stilles der helt andre krav end tidligere. Ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, etik, samarbejdsevne, kreativitet og viden idenfor IT er nogle af de værdier og færdigheder, som vi ved, fremtidens samfund vil efterlyse. Bedsted Friskole vil skabe et samspil mellem disse krav og de grundlæggende faglige færdigheder. Det kan kun gøres, når skolen nytænkes. Når skoledagen organiseres efter de nyeste pædagogiske og didaktiske erkendelser, som i dag er tilgængelige.

Alle elever har krav på at blive set og opleve succes i skolen. Skolen skal derfor tage udgangspunkt i hver enkelt elevs behov og tilpasse undervisningen til disse.